Hemen bilduko ditugu aurkezpen ereduak, ikasleek egindakoak, eta ikasleen lana gidatzeko kontrol zerrendak.
Hasteko, hona hemen bideo bat. Amorotoko ikasleek egindako lanaren erakusgarri.


Era honetako lana ikasleekin egiteko ondo letorke hasieratik ikasleak gidatzea jendeaurrean hitz egiteko. Hona hemen, kontrol zerrenda posible bat.

Kontuan izan, kontrol zerrenda honetan bakarrik erreparatzen zaiola ahozko adierazmenarenaren atalari. Lana tajuz gidatzeko edukiari buruzko gida modukoa ere osatu beharko liteke.


Aurkezpena bukatutakoan ebaluazio orriren bat luzatu ahal zaie bai aukerzleei, baita entzuleei ere.
Hona hemen eredu bat: